Contractul cu turistul

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …………. din data de ……………

 

Părţile contractante:

S.C. BODANY TRAVEL&LOGISTICS S.R.L. – Agentia de turism STAR HOLIDAYS cu sediul în Bucuresti, str.Aleea Buhusu nr. 3, numar de inregistrare la R.C: J 40/11824/2008, cod de inregistrare fiscala 1126605, cont bancar RO41 RNCB 0076102451790002, deschis la  BCR – Sector 5, titulară a Licenţei de turism nr. 6147 reprezentată prin Tuca Dan Florian, în calitate de Director, denumită în continuare Agenţia;

şi turistul/reprezentantul turistului, cu datele de identificare prezentate in bonul de comanda

Au convenit la încheierea prezentului contract.

I.Obiectul contractului

Il constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher / bilet de odihnă/tratament, bilet de excursie/, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de calatorie.

Agentia este obligata sa furnizeze turistului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a  agentiei de turism sau care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori

 1. Preţul

1.Preţul contractului este specificat in bonul de comanda si pe factura, in cazul serviciilor turistice externe  si in cataloagele agentiei si respectiv pe biletul de odihna, in cazul serviciilor turistice interne şi cuprinde: costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.

Avansul este de min. 30% din pretul total al aranjamentului.

2.Plata finală se va face astfel:

 1. a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform bonului de comanda.
 2. b) pentru serviciile turistice interne confirmate pe loc in maximum 2-3 rate, pana cu cel tarziu 21 zile inainte de data inceperii sejurului.
 3. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singua moneda, in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul stabilit de Agentie din ziua efectuarii platilor la case se adauga 2,5% comision de risc valutar.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

 1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data inceperii calatoriei .
 2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării – după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
 4. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 5. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 6. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi -după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
 8. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 9. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
 10. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
 11. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi -după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);
 12. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 13. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 14. Drepturile şi obligaţiile turistului

1.În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 10 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

 1. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora

12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei înscrise pe bilet.

3.În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau
 2. b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
 3. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate la pct. 4.2 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract/pliant, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

 

 

 1. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările)
 2. c) anularea s-a făcut din vina turistului.
 3. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

 1. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 2. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
 3. Turistul se face direct raspunzator pentru conseciintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie, nerespectarea conditiilor vamale si a conditiilor impuse la frontierele tarilor in care calatoreste.
 4. In cazuri speciale (defectiuni ale mijloacelor de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor sau ferry-boat, intarzieri sau anulari a curselor aeriene sau navale, supra aglomerari ale unitatilor de cazare etc.) agentia poate opera modificari in structura si organizarea programului turistic, inainte sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta insa calitatea si / sau cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, agentia poate inlocui hotelul, restautantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei.
 5. Agentia nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice (hoteluri, transport, restaurante) si calitatea acestora. Clasificarea unitatilor de cazare din anumite tari vizitate, asa cum este prezentata in oferta, este cea oficiala acordata de ministerele de resort din tarile respective si poate san u corespunda intotdeauna cu clasificarea unitatilor de cazare din Romania. In anumite situatii, cand seviciile de cazare nu sunt official clasificate pe stele (ex.Grecia, insulele Mauritius, Japonia) s-a procedat la clasificarea acestora prin echivalent. Astfel, cat D=1 stea , cat C = 2 stele, cat B = 3 stele , cat A = 4 stele, cat Delux = 5 stele sau daca ecest lucru nu este relevant, s-a procedat la clasificarea acestora in functie de facilitate. De asemenea, clasificarea unitatilor de cazare poate sa difere de la o tara la alta sau chiar in interiorul aceleiasi tari, unele hoteluri putand avea anumite facilitati pe care altele nu le au. In general hotelurile din statiuni beneficiaza de mai multe facilitate decat hotelurile din orase, aceasta nu este insa o regula. Facilitatile minime pentru hotel 3 stele nu include neaparat dotarea camerelor cu aer conditionat , Tv, frigider, minibar, unele din aceste facilitate putand sa lipseasca. In cazul vilelor, aparam, studiourilor in general a serviciilor de cazare self catering (regim de autogospodarire), facilitatile acestora difera fata de hoteluri (dotarea camerelor nu incude de regula sapun, prosoape, hartie igienica). Anumite programe turistice includ si cazari pe ferry-boat. Cabinele de ferry-boat au de regula paturi suprapuse si nu au intotdeauna in dotare grup sanitar propriu, acesta fiind comun pentru mai multe cabine.
 6. In tarile arabe sau asiatice, bacsisurile reprezinta o importanta sursa de venit pentru multe categorii de oameni (soferi, hamali, ghizi) Acestea se platesc la fata locului unde nu sunt incluse in pretul programului turistic, sau odata cu achitarea intregului pachet de servicii direct la agentie.
 7. Mesele, acolo unde sunt precizate, se asigura in restaurante clasificate conform unitatilor de cazare din care fac parte iar cazul meselor servicte in alte restaurante decat cele care aprtin de unitatile de cazare, acestea sunt clasificate conform normelor locale. Cinele festive (de Paste, Craciun , Revelion) se desfasoara conform traditiilor din tarile respective, acestea putand san u corespunda din punct de vedere al imaginii, cantitatii sau calitatii cu cele din Romania. Fiecare tara are cutume si perceptii diferite asupra acestor evenimente care pot san u corespunda intotdeauna cu asteptarile turistilor straini. In general, preturile care se percep pentru cinele festive nu se refera exclusive la contravaloarea meselor respective, ci sunt preturi conjuncturale care acopera si asa numita “taxa pe eveniment” . Micul de jun difera, de asemenea de la o tara la alta, acesta putand fi gen buffet, continental, american, englezesc etc.
 8. taxele de aeroport si securitate pot fi modificate de catre companiile de zbor fara instiintare prealabila, agentia urmand a informa turistii despre modificari.
 9. Raspunderea privind pierderea, furtul, deteriorarea bagajelor, a obiectelor personale sau a actelor de calatorie este in sarcina turistilor. Pe durata transportului bagajelor turistilor sunt asigurate de catre firma transportatoare. In cazul pierderii bagajelor sau a furtului din bagaje pe durata transportului cu avionului, turistul isi va adresa plangerea direct companiei aeriene.
 10. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1.În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 1. a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 35 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 21 – 35 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 21 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 4. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.
 5. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 6. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de catre Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
 7. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 8. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul deplecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 9. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
 10. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

 

 1. Reclamaţii

1.În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

 1. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 45 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE  S.A.,Polita nr. 1975 / 26.06.2013  cu sediul in Bucuresti, str.Emil Garleanu nr.11,Bl.A8,Ap.49  , Sector 3,  telefon 021.321.74.28 : fax: 021.320.20.16

 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie,bonul de comanda, după caz;
 2. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
 3. c) ofertele agentiei/site star holidays : www.starholidays.ro
 4. Dispoziţii finale

1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3.Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

  

 

 

Agenţia,

 

STAR HOLIDAYS

 

Reprezentantul: ………………..

 

 Ştampila ………………………….   

                                                                                                                      

Turistul,

 

 

 

Numele: ……………………….

Prenumele:…………………….

Semnatura………………..   
.